Kategori: Boligsalgsrapport

Tilbyr enklere tilstandsrapport

Harald og Terje

Den nye Boligsalgsrapporten (Boligsalgsrapport 2) har møtt en del motstand i markedet, derfor har Norges Takserings Forbund (NTF) utviklet en enklere versjon. – Den er mer lik den gamle Boligsalgsrapporten, forteller sivilingeniør og takstmann Terje Chr. Svenkerud.

– Den nye Boligsalgsrapporten ble oppfattet som for stor, tung, dyr og vanskelig å lese, forteller Svenkerud.  – Derfor tilbys det nå en alternativ rapport: Tilstandsrapport for boliger.

-Totalt sett tar den kortere tid og er ikke så omfattende sier byggmester og takstmann Harald Juliussen. (mer…)

Mer

Boligsalgsrapporten – en investering

Boligsalgsrapporten

Bransjen antyder at så mange som syv av ti boliger har feil og mangler og at så mye som en av fem boligsalg ender i konflikt. – En boligsalgsrapport reduserer sjansen for fremtidig usikkerhet og krangel, sier sivilingeniør og takstmann Terje Chr. Svenkerud i Takstrådet.

Det er et år siden takstbransjen innførte ny boligsalgsrapport med basis i NS3600. Boligsalgsrapporten, som skulle bidra til å få ned det høye konfliktnivået rundt boligsalg i Norge, har fått delte tilbakemeldinger.  Mange mente at den var for omfattende og at den derfor ble for lite brukt. (mer…)

Mer

Boligsalgsrapporten skaper trygghet

BSR_web_illustrasjonBoligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – og gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen og gir i tillegg vurdering av boligens markedsverdi.. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig
relevante ved eierskifte. (mer…)

Mer