Hvem er vi

Takstrådet er et kontorfellesskap bestående av to takstmenn og en kontormedarbeider. Takstmennene er medlemmer av Norges Takseringsforbund (NTF).
Medlemmer i NTF er under strenge kvalitetskriterier og dette sikrer Deres ønske om kvalitet.
NTF-medlemmer er dekket gjennom forbundets obligatoriske ansvarsforsikring.
Takstrådet har kontor i Elverum og utfører takstoppdrag hovedsakelig i Hedmark fylke. Vi legger stor vekt på objektivitet under utøvelse av vår virksomhet. Alle oppdrag blir vurdert seriøst og blir fordelt til den takstmann som er best kvalifisert på oppdragstidspunktet.