Hva gjør vi

Takstrådet er autorisert av Norges Takseringsforbund

Vi kan tilby:

  • Verdi og lånetakst på boliger og næringseiendommer
  • Skadetakst på bygninger samt naturskadetakst
  • Tilstandsrapport og boligsalgrapport
  • Skjønn
  • Tomtetakst
  • Takst for ligningsverdi
  • Byggprosjektering og byggeadministrasjon
  • Byggteknisk bistand til selvbyggere, banker og advokater
  • Kalkyler og beskrivelse