NTF (Norges TakseringsForbund) har gjennom en kartlegging konkludert med at takstbransjens struktur, med små enkeltstående enheter, fremstår som svak og sårbar i et konkurranseperspektiv. De tror en takstkjede er løsningen.

Medlemmene av NTF har gjennomført lang, offentlig takstutdanning. Det er høye krav til medlemskap og til etter- og videreutdanning.

– Takstmann er ingen beskyttet tittel, sier Terje Chr. Svenkerud. – Så det at vi er medlem av NTF viser at vi har kompetanse og er seriøse aktører. Han har jobbet i bransjen i en mannsalder og ser at det kan være nyttig med en landsdekkende takstkjede som har fokus på den kommersielle kraften for NTF-takstmenn. – Vi sitter veldig spredt og det er få muligheter for samkjøring, forteller han. (mer…)

Mer