Boligsalgsrapporten

Bransjen antyder at så mange som syv av ti boliger har feil og mangler og at så mye som en av fem boligsalg ender i konflikt. – En boligsalgsrapport reduserer sjansen for fremtidig usikkerhet og krangel, sier sivilingeniør og takstmann Terje Chr. Svenkerud i Takstrådet.

Det er et år siden takstbransjen innførte ny boligsalgsrapport med basis i NS3600. Boligsalgsrapporten, som skulle bidra til å få ned det høye konfliktnivået rundt boligsalg i Norge, har fått delte tilbakemeldinger.  Mange mente at den var for omfattende og at den derfor ble for lite brukt. (mer…)

Mer