Etablerer landsdekkende takstkjede

NTF (Norges TakseringsForbund) har gjennom en kartlegging konkludert med at takstbransjens struktur, med små enkeltstående enheter, fremstår som svak og sårbar i et konkurranseperspektiv. De tror en takstkjede er løsningen.

Medlemmene av NTF har gjennomført lang, offentlig takstutdanning. Det er høye krav til medlemskap og til etter- og videreutdanning.

– Takstmann er ingen beskyttet tittel, sier Terje Chr. Svenkerud. – Så det at vi er medlem av NTF viser at vi har kompetanse og er seriøse aktører. Han har jobbet i bransjen i en mannsalder og ser at det kan være nyttig med en landsdekkende takstkjede som har fokus på den kommersielle kraften for NTF-takstmenn. – Vi sitter veldig spredt og det er få muligheter for samkjøring, forteller han. (mer…)

Mer

Tilbyr enklere tilstandsrapport

Harald og Terje

Den nye Boligsalgsrapporten (Boligsalgsrapport 2) har møtt en del motstand i markedet, derfor har Norges Takserings Forbund (NTF) utviklet en enklere versjon. – Den er mer lik den gamle Boligsalgsrapporten, forteller sivilingeniør og takstmann Terje Chr. Svenkerud.

– Den nye Boligsalgsrapporten ble oppfattet som for stor, tung, dyr og vanskelig å lese, forteller Svenkerud.  – Derfor tilbys det nå en alternativ rapport: Tilstandsrapport for boliger.

-Totalt sett tar den kortere tid og er ikke så omfattende sier byggmester og takstmann Harald Juliussen. (mer…)

Mer

Boligsalgsrapporten – en investering

Boligsalgsrapporten

Bransjen antyder at så mange som syv av ti boliger har feil og mangler og at så mye som en av fem boligsalg ender i konflikt. – En boligsalgsrapport reduserer sjansen for fremtidig usikkerhet og krangel, sier sivilingeniør og takstmann Terje Chr. Svenkerud i Takstrådet.

Det er et år siden takstbransjen innførte ny boligsalgsrapport med basis i NS3600. Boligsalgsrapporten, som skulle bidra til å få ned det høye konfliktnivået rundt boligsalg i Norge, har fått delte tilbakemeldinger.  Mange mente at den var for omfattende og at den derfor ble for lite brukt. (mer…)

Mer

Nye regler i 2015

Harald og terje borer hullI overgangen 2014/2015 kom det nye regler, og disse gir takstmannen langt større undersøkelsesplikt enn i dag.

– Den største forskjellen er at vi nå pålegges å gjøre inngrep i konstruksjonen, sier Terje Chr. Svenkerud og Harald Juliussen i Takstrådet i Elverum.

Konkret betyr det at de skal bore seg inn i vegger og gulv for å se til at alt er i orden.

Hullene blir ca 73 millimeter store.

Mer

Boligsalgsrapporten skaper trygghet

BSR_web_illustrasjonBoligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – og gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen og gir i tillegg vurdering av boligens markedsverdi.. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig
relevante ved eierskifte. (mer…)

Mer